quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016

DUAS NOVAS VITORIAS DA LOITAHoxe celebramos duas vitorias da nosa loita. Por unha parte N. e S., depois de case dous anos de loita, conseguiron que a entidade bancaria aceitase a dación en pago que esixian. Case dous anos sen pagar até que o banco non tivo outro remedio que aceitar.

Por outra parte R. conseguiu unha renegociación da súa hipoteca que conleva unha período de carencia, unha importante redución da taxa de xuro e un alongamento do período de amortización. Mudanzas que dan lugar a unha drástica redución do recibo de cada mes.


Sem comentários:

Enviar um comentário