segunda-feira, 7 de abril de 2014

PARABÉNS A MARCO!


A semana pasada Marco alcanzou un acordo de reestruturación da débeda co Banco Popular co que este desiste da súa intención de despexalo da súa vivenda. O acordo amplía o prazo de amortización do préstamo e reduce a tasa de xuro, desta forma a cota mensual redúcese a practicamente a metade. Ademais o banco anula unha serie de comisións e xuros de demora que pretendia cobrar inicialmente.
A loita de Marco e a súa familia, co apoios de Stop Desafiuzamentos Lugo, deu os seus froitos garantindo o dereito á vivenda desta familia.