quinta-feira, 5 de julho de 2012

CONSTITUCIÓN DE STOP DESAFIUZAMENTOS DE LUGO

No período 1994-2010 formalizáronse en Galiza mais de 500.000 préstamos hipotecarios, a unha media anual de 40.000 nos ‘felices’ anos da burbulla inmobiliaria. Nesa época, a especulación provocou que centos de miles de familias tiveran que se enfrontar a un crecente endebedamento. Os prezos da vivenda duplicáronse entre 1997 e 2007 e o importe das hipotecas triplicouse. Debido a que os salarios non aumentaban na mesma magnitude a proporción dos ingresos que as familias tiñan que destinar a pagar a hipoteca aumentou notabelmente. Co estalido da crise a situación agravouse drasticamente. Desde 2008, mais de 141.000 persoas foron parar ás listas do paro en Galiza, perdendo moitas familias as súas principais fontes de ingresos. Ademais, o aumento do paro de longa duración fixo que moitas destas persoas perderan mesmo o dereito á percibir unha prestación por desemprego.

Cal foi o resultado? Pois en Galiza preto de 6.000 familias sufriron un desafiuzamento nos últimos catro anos. Só en 2011 houbo preto de 2.000, un 80% máis dos que houbera en 2008. No conxunto do Estado foron máis de 58.000 durante 2011. Centrándonos na provincia de Lugo, segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, entre os anos 2008 e 2011 producíronse 716 execucións hipotecarias, os desafiuzamentos de 2011 practicamente triplicaron os de 2007.


Para denunciar esta situación e apoiar ás persoas que estean pendentes de desafiuzamento no caso da súa residencia habitual un grupo de persoas e colectivos decidimos constituir Stop Desafiuzamentos de Lugo. Pretendemos ofrecer apoio e aconsellamento legal ás persoas e familias que están en risco de seren despoxadas da súa vivenda. Se queres contactar con nós  escríbenos ao correo stopdesafiuzamentoslugo@gmail.com ou chama o numero de movil 668893615

Sem comentários:

Enviar um comentário